Výhodné podmienky leasingu pre našich zákazníkov
  • spolupracujeme s najväčšími leasingovými (úverovými) spoločnosťami, čo pre našich klientov znamená sprostredkovanie najvýhodnejších podmienok a čo najnižších splátok leasingu (úveru)
  • k sprostredkovaniu leasingu (úveru) u nás potrebujete:

  • Fyzická (súkromná) osoba:

          Občianský preukaz
          Vodičský preukaz alebo Pas
          Potvrdenie o príjme

  • Fyzická (živnostník) osoba:

          Občianský preukaz
          Vodičský preukaz alebo Pas
          Živnostenský list
          Osvedčenie o registrácii DPH (ak ste platcom DPH)
          Daňové priznanie

  • Právnická osoba (firma):

          Občianský preukaz (konateľ)
          Vodičský preukaz alebo Pas
          Výpis z obchodného registra
          Osvedčenie o registrácii DPH
          Daňové priznanie (súvaha)
          Pečiatka

  • Dôchodca

          Občianský preukaz
          Vodičský preukaz alebo Pas (Rodný list)
          Výmer dôchodku zo sociálnej poisťovni

  • Cudzinec:

             Doklad totožnosti (ID card)
          Pas
          Potvrdenie o príjme
          Doklad k povoleniu k pobytu

Spolupracujeme: